(C)Shuya Sato
<
>
2007. Piodao @Funabashi,Chiba,Japan